CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Alcaldessa – Presidenta M. Dolors Sabater i Puig
Vicepresident Francesc Duran i Vilalta
Consellers Oriol Lladó i Esteller
Àlex Mañas Ballesté
Alejandro Pastor López
Ferran Falcó i Isern
Juan Miguel López González
Tomás Vizcaíno Recio
Juan Fernández Benítez
Secretària Emma Garrido Reyes
Gerent                                 Christian Carneado Hernández

Contacteu amb nosaltres

Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA) és una empresa de capital i objectius públics, creada pel Ple de l’Ajuntament de Badalona el 25 d’abril de 1986, que persegueix l’obtenció de beneficis socials, compatibles amb l’obtenció de la rendibilitat necessària, cercant l’equilibri econòmic en les diferents actuacions.D’acord amb els estatuts, els òrgans de govern i gestió de la societat són la Junta General d’Accionistes -integrada per l’Ajuntament en Ple-, el Consell d’Administració -format per membres de l’equip de Govern i també per representants dels altres grups municipals- i la Gerència.