Aquest servei s'està duent a terme sota el comandament de la Guàrdia Urbana, amb l'objectiu primordial d'aconseguir que les vies conservin la seva funcionalitat en la triple vessant de: viabilitat, espai per als vianants i aparcament, en zones permeses. Per a aconseguir-lo ha d'actuar com a element dissuasori, amb la finalitat d'evitar les infraccions i com a element disciplinari, corregint-les quan es produeixin.

Com arribar-hi en transport públic: Autobusos: B17, B27 i B24.

Taxes

Veure