Aquest portal està en construcció.

 

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA:

Estructura organitzativa ENGESTUR;

-JUNTA GENERAL

-CONSELL ADMINISTRACIÓ

Estructura organitzativa interna;

-RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

-ORGANIGRAMA EMPRESA

-CONVENI LABORAL

Catàleg de serveis;

-OFICINA LOCAL D’HABITATGE

-MOBILITAT

 

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA:

 Normativa d’aplicació;

-ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ

-ORDENANÇA FISCAL ZONA BLAVA

-ORDENANÇA FISCAL GRUA MUNICIPAL

-ORDENANÇA DE PUBLICITAT

-NORMES INTERNES DE CONTRACTACIÓ

Perfil del contractant

INFORMACIÓ ECONÒMICA:

Comptes anuals

Pressupost