C/ Liszt, 36 08917
dilluns a divendres de 9 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 19 h

Avís legal

Engestur > Avís legal

En compliment de l’establert per la Llei 34/2002 d’11 de juliol, dels serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) informem que aquest lloc web és propietat de la mercantil Ens de Gestió Urbanística, S.A. (en endavant, ENGESTUR, S.A.) inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 7548, llibre 6814, secció 2a, Foli 62, Fulla 86967, Inscripció 1ª, amb domicili social en carrer Liszt, 36 de Badalona, CP 08917 i número d’identificació fiscal A-58187725.

La titularitat del domini www.engestur.cat correspon a ENGESTUR, S. A.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació sense reserves de les disposicions incloses en aquest avís legal en el moment que l’usuari accedeixi a la web.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal i amb les instruccions i reglaments d’ús, a més amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. En aquest mateix sentit l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol informació continguda en la web amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives dels drets i interessos de tercers.

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris, corresponent a aquests la responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la mateixa.

ENGESTUR, S. A. no garanteix la disponibilitat permanent dels continguts de la web, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis causats per la indisponibilitat del servei i es reserva el dret d’actualitzar el contingut de la pàgina web i eliminar-lo, així com limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o de forma definitiva, sense notificació prèvia.

La reproducció, còpia, ja sigui total o parcial, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web ha de comptar amb el consentiment exprés d’ENGESTUR, S. A. L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerat una infracció que pot estar castigada per la legislació vigent.

ENGESTUR, S. A. rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades sota la seva tutela i especialment sobre els continguts dels possibles enllaços publicats a la seva pàgina web.

ENGESTUR, S. A. queda eximida de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i de les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web i no es fa responsable de cap manera dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per la mateixa.

Els continguts de la web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ENGESTUR, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que la formen. L’adquisició de la condició d’usuari no confereix a aquest cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts, reservant-se tots aquests drets

La propietat intel·lectual s’entén, a més dels continguts inclosos en www.engestur.cat els seus logotips, dissenys, imatges i codi font utilitzat per a la programació.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se en relació amb aquest avís legal hauran de realitzar-se per escrit i remetre’s al domicili de ENGESTUR, S. A. anteriorment indicat.