C/ Liszt, 36 08917
dilluns a divendres de 9 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 19 h

Perfil del contractant

Engestur > Perfil del contractant

Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions. També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars d’ENGESTUR. El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions de contractes d’obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros. D’acord amb l’article 175 LCSP, en l’adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, ENGESTUR, SA, es subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d’Administració de la societat en data 2 de juliol de 2008. Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

CONCURS DE CONTROLADORS D’ACCESSOS DELS APARCAMENTS I DEL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHÍCLES QUE GESTIONA ENGESTUR, S.A. 

ANUNCI PER EL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROLADORS D’ACCESSOS DELS APARCAMENTS I DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES QUE GESTIONA ENGESTUR, SA DE BADALONA // 27 OCTUBRE 2017

LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA AL MUNICIPI DE BADALONA // 25 GENER 2017

CONCURS PER LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE RETIRADA, CUSTODIA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS AL MUNICIPI DE BADALONA // 25 GENER 2017

CONCURS DIVISIÓ MAGATZEM I MILLORES INSTAL·LACIONS VESTIDORS DEL CAMP DE RUGBI I PISTES D’ATLETISME PACO AGUILA DE BADALONA // 7 NOVEMBRE 2016

ANUNCI LICITACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE URBANITZACIÓ DE L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA // 9 SEPTEMBRE 2016

ANUNCI PER EL CONCURS DE CONTROLADORS ACCESSOS ALS APARCAMENTS DE ROTACIÓ I DIPÒSIT MUNICIPAL // 3 AGOST 2016

PROCEDIMENTS NEGOCIATS 2015

ANUNCI PER EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE GRADERIA A L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA // 28 JUNY 2016

ANUNCI PER EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI A L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA // 28 JUNY 2016

CONCURS PER A LA CONSTRUCCIÓ NOVA MARQUESINA A L’ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL // 22 ABRIL 2016

CONTRACTACIÓ PÒLISSA OPERACIÓ TRESORERIA // 15 JULIOL 2015

CONCURS PER AL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA PER ENGESTUR A BADALONA // 12 MARÇ 2015

REMODELACIO I MILLORA DEL CAMP DE RUGBI DE LES PISTES D’ATLETISME PACO AGUILA DE BADALONA // 25 FEBRER 2015

CONCURS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA // 26 GENER 2015

CONCURS D’EXECUCIÓ D’ OBRES DE DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA URBANA (URBANITZACIONS, CLAVEGUERAM, ASFALTS I SEMAFORTIZACIONS) A BADALONA // 17 NOVEMBRE 2014

EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LES ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA D’INFRAESTRUCTURES I URBANITZACIONS A BADALONA // 2 MAIG 2014

LICITACIO I CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBA PER A DIVERSES ZONES DE LA CIUTAT // 2 JUNY 2014

CONCURS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA EN EL TERME MUNICIPAL DE BADALONA // 2 JUNY 2014

CONCURS DE SERVEI DE RETIRADA, CUSTODIA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS AL MUNICIPI DE BADALONA // 13 JUNIO 2014

CANVI DE GESPA I ALTRES MILLORES AL CAMP DE FUTBOL DE MONTIGALÀ DE BADALONA // 20 JUNIO 2014

CONCURS D’APARELLS MEDICS I MOBILIARI PEL CAP DEL GRAN SOL DE BADALONA // 4 AGOSTO 2014

CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ D’EQUIPAMENT MÈDIC AL CAP DEL GRAN SOL DE BADALONA // 4 AGOSTO 2014