C/ Liszt, 36 08917
dilluns a divendres de 9 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 19 h

Grua Municipal

Engestur > Grua Municipal

Aquest servei es duu a terme sota el comandament de la Guàrdia Urbana, amb l’objectiu primordial d’aconseguir que les vies conservin la seva funcionalitat en la triple vessant de:

 • Viabilitat
 • Espai per als vianants
 • Aparcament, en zones permeses

Per a aconseguir-lo ha d’actuar com a:

 • Element dissuasori → Amb la finalitat d’evitar les infraccions
 • Element disciplinari → Corregint-les quan es produeixin.

L’actuació de les grues s’orienta a cinc activitats principals:

 • Retirada i trasllat al dipòsit municipal de vehicles que estacionen infringint l’Ordenança municipal de circulació.
 • Retirada dels vehicles declarats residus sòlids, amb expedient previ tramitat per la Guàrdia Urbana.
 • Retirada dels vehicles afectats per accidents de circulació.
 • Desplaçament dels vehicles, a requeriment d’alguna àrea de l’Ajuntament, per motiu d’actes festius, obres al carrer, poda d’arbrat, etc.
 • Retirada per requeriment.

Per recuperar el vehicle la persona que vagi a recollir-lo al dipòsit ha d’aportar el DNI o passaport o permís de residència o permís de conduir:

Tramitació recurs → Per tramitar un recurs per la retirada del seu vehicle ha de personar-se a l’Ajuntament de Badalona, departament de Sancions, al carrer del Mar, 2, 1a planta, i demanar un formulari de plec de descàrrec i presentar-lo allà mateix.

A) SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (GRUA MUNICIPAL)

Categories
Motocicletes i tricicles36,47 €
Motocarros i vehicles de característiques anàlogues36,47 €
Camions, tractors, furgonetes, turismes, etc, entre 1.000 Kg i sense ultrapassar els
5.000 Kg
127,36 €
Tots els vehicles de més de 5.000 Kg, amb un mínim de 171,48 € i segons
el cost
Segons cost

B) TAXA DE PERMANÈNCIA EN EL DIPÒSIT DE VEHICLES

Es disposa d’un període de carència de 4 hores posteriors a l’hora d’entrada del vehicle en el dipòsit per a la seva retirada. Un cop superat aquest període les tarifes per dipòsit seran les següents:

CategoriesHoràriaDiària
Motocicletes, amb o sense sidecar, tricicles i ciclomotors 1,26 €9,47 €
Turismes, camions i similars fins a 3.500 Kg2,21 €17,70 €
Tota classe de vehicles amb MMA superior a 3.500 kg 4,16 €34,95 €

C) IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES

Categories
Motocicletes i tricicles36,47 €
Motocarros i vehicles de característiques anàlogues36,47 €
Camions, tractors, furgonetes, turismes, etc, entre 1.000 Kg i sense ultrapassar els
5.000 Kg
127,36 €
Tots els vehicles de més de 5.000 Kg, amb un mínim de 171,48 € i segons
el cost
Segons cost
Per cada dia o fracció a partir de l'endemà de la immobilització17,70 €

D) SERVEI ESPECIAL

Serveis prestats per la grua municipal a petició de particular o empreses, per moviments en distàncies curtes de vehicles, per obres, actes ciutadans, serveis…

Categories
Motocicletes i tricicles17,86 €
Motocarros i vehicles de característiques anàlogues17,86 €
Turismes, camions, tractors, furgonetes, etc..., entre 1000 i sense ultrapassar els 5000
kg
62,37 €

Per donar de baixa un vehicle (cotxe o moto), sense cap cost, has de seguir els següents passos:

 1. Anar a les dependències de la Policia Local, al Turó del Caritg, s/n, de Badalona.
 2. Un cop allà, ha d’omplir el formulari que li facilitaran i adjuntar a aquest una fotocòpia del DNI de la persona titular del vehicle, el permís de circulació i la targeta de l’automòbil.
 3. Indicar la ubicació on es troba el vehicle (sempre a Badalona).

Una grua es desplaçarà a buscar-lo i el portarà cap al desballestament. Des de la Policia Local els faran arribar el justificant de retirada.

Si es deixa un vehicle abandonat al carrer sense cap avís, i és detectat, s’activa un protocol de denúncia que desemboca en una multa i en les complicacions derivades de ser titular d’un vehicle abandonat.

PLANO