C/ Liszt, 36 08917
dilluns a divendres de 9 a 14 h
dimarts i dijous de 16 a 19 h

Zona Blava

Engestur > Zona Blava

Una de les activitats que gestiona ENGESTUR és l’explotació, per compte de l’Ajuntament, de l’estacionament regulat en superfície. Aquest sistema de control de la demanda d’aparcament en destí, ofereix als ciutadans que han de fer qualsevol gestió al centre de la ciutat un lloc on deixar el seu vehicle durant un temps.

La implantació del sistema es produí l’any 1989 amb la creació de 389 places, augmentant-ne considerablement a l’any 1997, a conseqüència del fort increment del parc de vehicles i sector terciari al centre de Badalona. En l’actualitat el número de places és de 575 (més les 130 del Manresà als mesos d’estiu).

La zona blava permet mantenir l’atractiu del centre de la ciutat i facilitar les activitats econòmiques i del comerç.

  • Martí Pujol / Anton Romeu – 125
  • Martí Pujol II – 52
  • Correus – 144
  • Prim – 70
  • Torner (excepte agost) – 184
  • Manresà (juny a setembre) – 130
Taxes1,40€
Tiquet especial d’anul·lació de denúncies (sobrepassar el temps del tiquet)6,00€
Tiquet especial d’anul·lació de denúncies (estacionar sense el tiquet)10,00€

Els conductors que hagin estacionat el vehicle en una d’aquestes zones i hagin estat denunciats per:

1. Sobrepassar l’horari màxim autoritzat, o

2. No hagin tret el comprovant horari

podran extreure un tiquet especial d’anul·lació de denúncia de 6 € en el cas que sobrepassin l’horari màxim autoritzat o de 10 € quan no hagin tret el comprovant horari.
Aquests tiquets s’han de dipositar a la bústia habilitada a aquest efecte al parquímetre, conjuntament amb la denúncia formulada, amb l’objectiu d’anul·lar-ne els efectes, tal com fixa l’ordenança general vigent de vehicles de Badalona.

Tot l’any, de dilluns a dissabte de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 20.00h, excepte en l’àrea del Mercat Torner, que el mes d’agost és gratuïta.

I l’horari de la zona del Manresà és de dilluns a diumenge, durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, de 9.00 hores a 20.00 hores ininterrompudament.

PLÀNOL